Venujte 2%

Ak nás budete chcieť podporiť formou darovania 2% z podielu zaplatenej dane, tu sú upozornenia na rok 2023

do 15. Februára 2023

  • zamestnanci, ktorí si nepodávajú sami daňové priznanie musia doručiť žiadosť zamestnanca o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň a vyhotovenie Potvrdenia o zaplatení dane zamestnávateľovi (mzdovej účtovníčke)

do 31. Marca 2023

  • daňovníci, ktorí si sami podávajú daňové priznanie musia podať daňové priznanie a v príslušných riadkoch vyplniť vyhlásenie, ktoré je súčasťou daňového priznania.

do 30. Apríla 2023

  • daňovníci, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ – doručiť Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane, ktorého prílohu tvorí Potvrdenie o zaplatení dane od zamestnávateľa DAŇOVÉMU ÚRADU (osobne, poštou).

Riadky vo Vyhlásení, prípadne Daňovom priznaní treba vyplniť nasledovne:

IČO: 52124398

IBAN: SK33 0900 0000 0051 8587 2579

Obchodné meno alebo názov: Slovenskí Športovci Spolu

Právna forma: Občianske združenie

Sídlo: Pezinská 4544/49, 903 01 Senec, Slovenská republika